Ervaringsplek bij Gehandicapten platform

Gehandicapten platform behartigt belangen van mensen met een beperking. Het GPV signaleert en inventariseert knelpunten en maakt zich sterk om hiervoor oplossingen te vinden. Het treedt in overleg met organisaties, instanties en instellingen die werkzaam zijn op het terrein van hulp- en zorgverlening aan mensen met een handicap of chronische ziekte. Het gaat hierbij om wonen, vervoer, werken, inkomen, opleidingen, toegankelijkheid, ontspanning en andere zaken.

gehandicapten platform venray

Welke activiteiten komen aan bod?
Met betrekking tot vervoer:
- Overleg met gemeente en provincie.
- Overleg met cliënten die van vervoer gebruik maken.
- Informatie verstrekken aan cliënten, zowel schriftelijk 
  als mondeling.
- Stand van zaken en ontwikkelingen delen met bestuur
  GPV en verbeterpunten voorstellen

Met betrekking tot PR:
- Vanuit de vergaderingen en vanuit vragen van het bestuur
  stukken schrijven voor website, de Schakel
  (blad voor ouderen en gehandicapten in Venray),
  Peel en Maas en eventueel dagblad voor NL.
- Deelnemen aan bestuurs- en plenaire vergaderingen en
  van deze vergaderingen een verslag maken

Welke vaardigheden ontwikkel je?
- vragen stellen, uitzoeken, begrip krijgen voor mensen met
  een beperking. Verbeteringen zien voor het deelnemen
  van mensen met een beperking aan de maatschappij
- nieuwe mensen leren kennen en weerstanden overwinnen
- eigen mening leren ventileren
- het leren bespreken van je eigen persoonlijke leerwensen en
  hierover afspraken maken met je begeleider; dit kan praktisch
  zijn (zoals taal- of computervaardigheden) of persoonlijk
  (zoals meer zelfvertrouwen krijgen)

Welke vaardigheden heb je nodig?
- zeker nodig is om hulp te durven vragen als je niet verder
  kunt en aangeven wat de ander van je kan verwachten
  (zeggen wat je doet en doen wat je zegt)
- kunnen luisteren
- durven navragen indien e.e.a. niet duidelijk is
- voor mening durven uitkomen
- schriftelijk en mondeling kunnen uitdrukken
- contact durven leggen met ambtenaren, wethouders en
  bestuursleden. Beschikken over enige kennis om te kunnen
  omgaan met computers en website

Dagen/tijden: GPV is een organisatie van vrijwilligers. Er wordt een jaarplan gemaakt en een planning van alle vergaderingen. Uit het jaarplan en de vergaderingen komen activiteiten die uitgevoerd dienen te worden. Dit gebeurt veelal met een kleinere groep vrijwilligers die een eigen planning maken. Er zijn geen avondactiviteiten.

Vast aanspreekpunt / buddy: Ja. Voor vervoer is dat een ander persoon als voor de PR

Gewenste duur: We gaan in eerste instantie uit van een periode van een jaar. Mocht de interesse gewekt zijn, dan is het mogelijk dat degene vrijwilliger wordt bij het GPV

Hoeveel deelnemers: 2 deelnemers. Eén voor vervoer en een deelnemer voor PR

 

Meer in deze categorie: Ervaringsplek bij Omroep Venray »

    
      > Ga terug naar alle branches <       

 

 

 

 

Dit is iets voor jou

Vrijwilligerswerk - Maatschappelijke stages - Ervaringsplekken

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.